Rreth Nesh

Koha Press /Agjenci e Pavarur Informative/
Me ne vjen lajmi i fundit!
Kohapressnews.org, synon: -Të ndikojë në debatin dhe veprimtarinë e akterëve shoqëror përmes
pasqyrimit objektiv dhe të pavarur të ngjarjeve dhe fenomeneve me interes publik.

Kriteret dhe etika gazetareske: – Nuk botohen shkrime tendencioze, denigruese, që cenojnë
privatësinë dhe jetën familjare. Nuk botohen shkrime e komente, editoriale e opinione që nuk i
përmbushin kriteret dhe standardet profesionale të gazetarisë bashkëkohore. Nuk botohen shkrime që
shkelin parimet etike e që përçojnë porosi të dhunës, urrejtjes e diskriminimit etnik, fetar, racor apo
gjinor. Pra, gjuha e urrejtjes në shkrime, analiza, komente…është plotësisht e ndaluar.

Privatësia: – Shfrytëzimi i materialeve është shkelje e të drejtave autoriale dhe është i ndaluar sipas
dispozitave ligjore në fuqi. Çdo përdorues publik i përmbajtjes sonë (lajme, shkrime dhe fotografi) pa
autorizimin e posaçëm nga Kohapressnews.org rrezikon të ballafaqohet me ligjin.

Impresum

Botues dhe kryeredaktor: Nexhat Buzuku, e-mail: n_buzuku@hotmail.com, tel. (Viber) +38344133266
Adresa: Gjilan 60000, Kosova